Amerikanen kiezen voor Trump

Amerikanen kiezen voor Trump

Nadat de Britten ons verbaasden met hun Brexit hebben ook de Amerikaanse verkiezingen gezorgd voor een daverende verrassing. Donald Trump is gekozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Ook vanochtend bleek dat de markt hierop niet geanticipeerd had en zagen wij flinke – en vooral negatieve- bewegingen op de verschillende financiële markten.

Ook deze keer zullen wij de komende weken een stortvloed aan analyses, meningen en toekomstvoorspellingen op ons af zien komen. Wederom is de politieke signaalwerking groot en zullen vele politici - in met name de westerse wereld - met verbazing naar de uitslag gekeken hebben. De gehele ‘prognose en polling’ industrie leidt wederom een gevoelige nederlaag.

Hieronder informeren wij u kort over onze visie en lichten wij onze beleggingsacties toe.

Vorige week hebben wij in onze strategiebrief reeds aangegeven dat wij eind oktober onze aandelenposities voorzichtigheidshalve met winst wat afgebouwd hebben. Ook al blijven wij constructief op de economische omgeving en de beleggingsomgeving, wij wilden wat kruit droog houden om te kunnen profiteren van een eventuele bijzondere verkiezingsuitslag. Voor onze gebalanceerde mandaten resulteerde dit in een verlaging van onze aandelenweging van 52% naar 42%. Deze vermindering hebben wij ook naar rato binnen de meeste van onze andere mandaten en profielen doorgevoerd.

Toen vannacht ook voor ons de verkiezingsverrassing werkelijkheid werd en de financiële markten een stuk lager openden lag ons beleggingsplan klaar. Wij hebben vanochtend besloten een deel van ons ‘droge kruit’ weer in te zetten en onze aandelenposities weer op te bouwen op de lagere marktniveaus. Concreet betekent dit voor een gebalanceerd profiel dat wij 7,5% van onze (extra) liquiditeitenpositie gebruikt hebben om vooral aandelen terug te kopen. Dat hebben wij vormgegeven via het kopen van een tracker op de wereldwijde aandelenmarkt als ook de terugkoop van een reverse convertible. Deze laatste hebben wij het afgelopen jaar al eerder gebruikt in onze portefeuilles en met de verhoogde beweeglijkheid van de afgelopen twee weken vonden wij de modaliteiten nu zeer passend om deze wederom op te nemen in onze portefeuilles. Hierover zullen wij u in de aankomende strategiebrief begin december verder berichten.

De verkiezing van Donald Trump is voor onze beleggingsvisie geen ‘game changer’, wij blijven redelijk positief en constructief over risicovollere beleggingen zoals aandelen. Wel beseffen wij dat het politieke landschap aan verandering onderhevig is. In een later stadium kan dit ook repercussies op de financiële markten hebben. De tijd zal leren of deze verkiezingen blijvende impact hebben op economische grootheden zoals winstgevendheid of het mondiale investeringsklimaat. Wat voor ons wel vast staat is dat het inspelen op een verhoogde beweeglijkheid op de financiële markten één van onze leidende thema’s zal blijven in de portefeuilles.

Wij hopen u hiermee snel en goed geïnformeerd te hebben en blijven u uiteraard - zoals u van ons gewend bent - op de hoogte houden van onze beleggingsoverwegingen en -acties. Onze relatiebeheerders en beleggers zijn altijd bereid u verdere informatie te verschaffen.

Naar marktontwikkelingen overzicht