Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 26,01
 • Intrinsieke waarde: € 26,04
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2017): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,48 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo mei 2018

In de maand mei daalde de koers van Optimix EuroRente Fonds met 1,0%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 1,0% steeg. De politieke ontwikkelingen in Italië deed de herinneringen aan de vorige eurocrisis, veroorzaakt door Griekenland, oplaaien. Beleggers zochten hun heil in veilige obligaties en verkochten obligaties van periferie landen als Italië en Spanje en van financiële instellingen. Het aanvangsrendement van een 10-jarige Nederlandse staatsobligaties daalde met bijna 20 basispunten naar 0,5%. De portefeuille is ten opzichte van haar referentie-index relatief weinig belegd in euro AAA-staatsobligaties met hoge duratie en kent meer posities met een korte tot middellange looptijd. Het fonds leed deze maand ook onder de relatief fors lagere koersen die een aantal in het fonds aanwezige risicovollere obligaties noteerden, waaronder een Italiaanse staatsobligatie met een variabele coupon.

Met steun van een hogere olieprijs en een zwakkere euro, stijgt de inflatie in de eurozone richting de 2%. Wij voorzien dat de ECB haar monetaire beleid in de komende maanden zal verstrakken en zodoende minder steun zal verlenen aan de lage aanvangsrendementen op veilige staatsobligaties. Onvoorziene politieke ontwikkelingen zouden roet in dit scenario kunnen blijven gooien.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.