Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,88
 • Intrinsieke waarde: € 25,91
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2017): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,48 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo augustus 2018

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,5%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,5% steeg. Het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie daalde licht en sloot de maand af op 0,45%. Koersen van staatsobligaties van veilige eurolanden stegen over een breed front als gevolg van de toenemende onzekerheid rond de Italiaanse begroting voor 2019 die de nieuwe populistische regering aan het opstellen is. De Italiaanse minister van Financiën geeft aan dat het geplande tekort op de overheidsbegroting niet meer dan de door de Europese Unie opgestelde limiet van 3% zal bedragen. Desondanks zien de kredietbeoordelaars de vooruitzichten voor hun beoordeling van de kredietwaardigheid van Italiaanse staatsobligaties verslechteren. Kredietbeoordelaar Fitch stelde het vooruitzicht voor haar kredietoordeel over Italie bij van stabiel naar negatief en handhaafde daarbij de BBB beoordeling. De consequentie is dat de rente op Italiaanse 10-jarige gedurende de maand met 50 basispunten naar 3,2% steeg.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.