Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

 • Koers: € 36,78
 • Intrinsieke waarde: € 36,72
Optimix Income Fund

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 15 mei 1995
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (2017): 0,80%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
 1. ISIN Code: NL000287084
 2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend per kwartaal: EUR 0,37 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo augustus 2018

De koers van Optimix Income Fund bleef afgelopen maand nagenoeg onveranderd en presteerde daarmee licht beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,1% daalde. Het aanvangsrendement op veilige 10-jarige Amerikaanse treasuries en Duitse bunds daalde met ruim 10 basispunten naar respectievelijk 2,8% en 0,3%. De relatief sterke ontwikkeling van de Duitse rente kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het verslechterende beeld dat beleggers aan de Italiaanse overheidsfinanciën toekennen. Een andere oorzaak is de financiële crisis waarin een aantal opkomende markten met in de hoofdrol Turkije en Argentinië zich bevinden. Gedurende de verslagperiode zijn, na een goede prestatie in de voorgaande maanden, de posities in Alerian MLP ETF en Ares Capital Corporation voor een klein deel afgebouwd. De liquiditeiten zijn aangewend voor de vergroting van een positie in een kortlopende Amerikaanse staatslening waarvan de coupon elke week opnieuw wordt vastgesteld. De vaststelling is gebaseerd op het tarief waarvoor de Amerikaanse overheid schuldbewijzen met een looptijd van 3 maanden veilt. In de afgelopen 12 maanden is dit tarief van circa 1% naar ruim 2% gestegen en wij voorzien dat deze stijgende trend zich voorlopig voortzet.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.