Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 31,08
 • Intrinsieke waarde: € 31,14
Optimix Mix Fund

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2017): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,45 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo augustus 2018

De koers van Optimix Mix Fund daalde in augustus met 0,4%. Het rendement gemeten over de eerste acht maanden van 2018 komt daarmee uit op 0,1%. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkten kenden een positieve maand (4% hoger, in euro gemeten), waardoor aandelen wereldwijd ook ruim 2% opliepen. Opkomende markten daalden echter ongeveer 2%, ook in euro gemeten. Hierdoor bleef het rendement voor Optimix Mix Fund wat achter deze maand, gegeven bestaande accenten in aandelen India en China, terwijl Amerikaanse aandelen juist zijn ondervertegenwoordigd. Wij verwachten dat het positieve sentiment, met name in Amerika, aan het pieken is. Omdat Amerikaanse aandelen het mondiale sentiment sterk kunnen beïnvloeden, achten wij een behoudende positionering derhalve vooralsnog wenselijk. Wij blijven onverminderd positief over de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen in opkomende markten. Wij verwachten op korte termijn geen grote beweging in de rente. Wellicht dat de Amerikaanse rente in het verlengde van een piekende economische groei, ook een voorlopige piek heeft bereikt. Per ultimo augustus was de vermogensallocatie van het fonds: aandelen 34%, staatsobligaties 14,5%, bedrijfsobligaties 7%, high yield obligaties 9%, alternatieve beleggingen 9,5%, grondstoffen 0% en liquiditeiten 26%.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.